Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

20 tấn vàng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam bị đồn là cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang đi

Huỳnh Bửu Sơn: Chuyên gia góp phần cải tổ cơ chế ngân hàng Việt Nam thời mở cửa.

 " ... Nói đến vai trò một chuyên gia Việt Nam, ông Sơn nhớ lại phần đóng góp - mà ông gọi là nhỏ bé của mình - vào công cuộc cải tổ cơ chế ngân hàng Việt Nam thời mở cửa. Sự đóng góp ấy còn được thể hiện qua các bài viết trên báo hay cùng bạn bè dịch thuật những tài liệu chuyên môn. Cuộc nói chuyện giữa ban Việt ngữ RFI hôm nay và chuyên gia ngân hàng Huỳnh Bửu Sơn cũng là dịp để nhắc lại vai trò chứng nhân của ông trong giai thoại về 20 tấn vàng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam bị đồn là cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang đi. Mời quý vị nghe tạp chí." 
( trích RFI )