Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Đài truyền hình VN tham nhũng và thối nát tự bên trong .

CÁN BỘ CỦA VTV TỐ CÁO VÀ KHIẾU NẠI VTV

  Một số cán bộ, cựu cán bộ công nhân viên thuộc VTV gửi hồ sơ liên quan đến Tố cáo, khiếu nại về vụ việc tham nhũng, sai phạm tiêu cực liên quan dự án Đài truyền hình Việt nam, nhờ chủ blog đăng tải để công luận được rõ.
 Vụ việc kéo dài đã lâu nhưng giải quyết  chưa đến đâu, các công dân vẫn đang tiếp tục gửi đơn từ, hồ sơ khiếu nại, tố cáo đếnn nhiều nơi để yêu cầu được giải quyết.Đăng nhận xét