Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Các Video Cưỡng chế Văn Giang ( Phấn 1)

  • « theo Luật đất đai, chỉ những dự án phục vụ quốc phòng, an ninh...Nhà nước mới thu hồi đất, còn những dự án không thuộc nhóm này, như dự án Ecopark thì Nhà nước không thu hồi đất, mà chỉ đứng ra làm trọng tài để nhà đầu tư thoả thuận với dân. Ở đây UBND huyện lại đứng ra cưỡng chế, lấy đất giao cho chủ đầu tư, hoàn toàn không xem quy định của Luật đất đai có tí giá trị nào. »( Báo Người Cao Tuổi )
    Tại sao người dân Văn Giang liều mạng sống của mình để giữ đất đai của họ?Đất phát triển đang được bán 20 triệu đồng/m2 cho các căn hộ và 45 triệu đồng/m2 cho biệt thự và nhà phố (1.000-2.000 USD/m2), bao gồm cả các cấu trúc xây dựng cơ bản. Trong khi đó, theo BBC trích dẫn chính quyền địa phương của tỉnh Hưng Yên, người dân được "bồi thường" ở một tỷ lệ 135,000 VND / m 2 .
    MrLecongnhan .


Đăng nhận xét