Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Chính phủ trực tiếp ra tay diệt Bloge Nguyễn Xuân Diện


TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO TS NGUYỄN XUÂN DIỆN KHỞI KIỆN ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC RA TÒA HÀNH CHÍNH


Phạm Viết Đào Blog : http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/06/tro-giup-phap-ly-cho-ts-nguyen-xuan.html
Phamvietdao.net: Chủ blog sẽ giành thời gian nghiên cứu kỹ tính hợp pháp của văn bản " Tối mật " dưới đây, xác minh xem có đúng là của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của PTT Nguyễn Xuân Phúc không; nếu đúng sẽ có ý kiến chính thức lên blog của mình trợ giúp pháp lý cho TS Nguyễn Xuân Diện?
Theo cảm quan bước đầu thì việc Văn phòng Chính phủ ban hành loại văn bản " tối mật " kiểu này là một sự lạm dụng quyền lực hành chính; hành vi này không khác mấy quân du kích núp trong rừng, lợi dụng bóng đêm, rừng rậm bàn cách đối phó, bắn tỉa đối với quân đội viễn chinh Pháp và Mỹ trong thời kỳ chiến tranh...Một chính quyền hợp pháp, chính danh không nên ứng xử với dân theo kiểu " công văn Tối Mật " mà phải công khai, quang minh chính đại ?!
Ông Nguyễn Xuân Phúc nên học cách của Trung tá Thượng Thái Quyết, người dân tộc Tày khi bắt được thám báo Trung Quốc ở Vị Xuyên Hà Giang...Trung tá Thượng Thái Quyết đã cởi trần ra, công khai trước ba quân, tuyên bố với tên thám báo Trung Quốc: tao với mày đánh nhau, tao thua tao thả mày và tao chịu kỷ luật; nếu mà mày không đánh được tao, thua tao, mày phải vào tù...
Ông Nguyễn Xuân Phúc sao không ứng xử như vậy với trường hợp TS Nguyễn Xuân Diện: công khai đưa ra tòa tranh tụng ? Là nhà nước dân sự thì phải hành xử theo kiểu đó: Mọi công dân phải bình đẳng trước pháp luật; không được đánh trộm, đánh lén theo kiểu du kích chiến, núp trong "bóng đêm" để xử trí thức...
Qua vụ này cho thấy "tầm" của ông Nguyễn Xuân Phúc kém xa " tầm "Trung tá Thượng Thái Quyết người Hà Giang ?!


Mời xem lại:

TRUNG QUỐC TREO GIẢI 4 VẠN TỆ CHO MỖI "CÁI ĐẦU" SĨ QUAN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM; CHUYỆN BẮT THÁM BÁO TRUNG QUỐC

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 131/TB-VPCP Độc lập – Tự do – Hạnh phuc
TỐI MẬT Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2012
THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện
———-
Ngày 15 tháng 5 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về việc xử lý Blog Nguyễn xuân Diện. Tham dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của Thủ Tướng; lãnh đạo Viện Khoa HỌc xã hội Việt Nam, Bộ công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Công an báo cáo về hoạt đọng phức tạp của Nguyễn Xuân Diện, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận chỉ đạo như sau:
1. Nguyễn Xuân Diện, sinh năm 1970, công tác tại Viện Hán nôm (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), được tạo điều kiện học tập và rèn luyện nhưng nhận thức không đúng đắn, sai lệch, đã lập Blog viết, thu thập, truyền tải các tài thông tin có nội dung xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, kích động, lôi kéo mọi người tham gia biểu tình trái pháp luật. Bản thân có quan hệ với nhiều đối tượng chống đối, trực tiếp tham gia biểu tình trái pháp luật và lập quỹ trái phép. Hành vi vi phạm của Nguyễn Xuân Diện gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại, đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Do Nguyễn Xuân Diện xuất thân từ gia đình cơ bản, chưa được cơ quan giáo dục nhắc nhở, trước mắt cần có biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật đối với Nguyễn Xuân Diện.
2. Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ vào hình vi vi phạm pháp luật để xử lý đối với Nguyễn Xuân Diện.
- Căn cứ vào Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet (Nghị định số 97), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính việc Nguyễn Xuân Diện sử dụng Blog cá nhân viết bài, truyền tải thông tin có nội dung xấu, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành trước ngày 29 tháng 5 năm 2012.
- Viện khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, làm rõ hành vi sử dụng Blog cá nhân viết bài truyền tải thông tin có nội dung xấu, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm Nghị định số 97 về hành vi tham gia biểu tình trái pháp luật, vi phạm Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng của Nguyễn Xuân Diện, có hình thức xử lý theo luật Viên Chức, tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục trong nội bộ. Không để Diện lún sâu vào các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động chống Đảng, Nhà Nước.
- Bộ Thông Tin và Truyền Thông, căn cứ vào quy định của pháp luật xem xét xử phạt hành chính, ngừng cung cấp dịch vụ, đóng blog cá nhân của Nguyễn Xuân Diện, và các đối tượng tượng khác lợi dụng blog cá nhân để viết , chuyển tải thông tin có nội dung chống phá Đảng và Nhà Nước.
- Bộ Công an phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên thu thập tài liệu chứng cứ về bài viết xuyên tạc tình hình cưỡng chế tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang ngày 24 tháng 4 năm 2012, tiến hành các biện pháp nắm chắc tình hình thu thập tài liệu, phục vụ công tác tấn công nghiệp vụ nhằmvô hiệu hóa, hạ thấp uy tín đối với Nguyễn Xuân Diện để xử lý về hình sự khi cần thiết.
3. Giao bộ Thông Tin và Truyền Thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung Ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về giải quyết tranh chấp trên biển Đông, về giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa đất đai và những vấn đề khác gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Văn phòng chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện/.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng


Nơi nhận
- Thủ tướng, các Phó Thủ Tướng Chính Phủ
- Các bộ: Công An, Ngoại giao
- Thông tin và Truyền thông
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam
- Ban Tuyên Giáo Trung Ương
- UBND Thành Phố Hà Nội
- Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng: Phái viên của Thủ Thướng.
- Tổng cục An Ninh 2. Bộ Công An
- VPCP, BTCN, các PCN, trợ lí Thủ Tướng,
- Các vụ…
- Lưu… Được đăng bởi Xuandienhannom. 


Chế độ xã hội ,và đảng CS hiện nay, là do Hồ Chí Minh để lại . Về mặt đạo đức,nó không tạo dựng mà chỉ phá hủy nền tảng của tất cả các giá trị đạo đức văn hóa cổ truyền. Về chính trị, nó là chính thể độc tài toàn trị. Về kinh tế, nó làm tổn hại đáng kể quá trình tạo ra của cải, nó là nguyên nhân dẫn đến quốc nạn tham nhũng, đói nghèo tụt hậu . Nguy hiểm và phản động nhất là (( Ý thức hệ đấu tranh giai cấp một mất một còn )) là nguyên nhân gây ra nội chiến , chia rẽ sâu sắc li tán lòng người, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy yếu đất nước, dẫn đến nguy cơ mất nước . ( xem CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che dấu . )
Đăng nhận xét