Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Lê Hiền Đức là Phản Động hay Cháu Ngoan Bác Hồ ?

Tác giả   MrLecongnhan .


Để biết Cụ Lê Hiền Đức là ai ?Cụ là phản động ? hay Cụ cháu ngoan Bác Hồ ?
Dù Chính quyền có chụp cho cụ cái mũ  " Phản động "  hay phong  tặng cho cụ danh hiệu " Cháu ngoan Bác Hồ " , thì những danh xưng cưỡng bức và phù du trên không làm cụ đổi khác. Cụ mãi mãi là một người  đáng kính , là một người liêm chính trong sạch , dám xả thân vì đồng bào thấp cổ bé họng , đang bị áp bức bất công và cường quyền đề nén . LÊ HIỀN ĐỨC cụ là một người Việt Nam Yêu Nước , thương Dân .

Xin mời Đồng bào xem 2 video clip sau đây :
Đăng nhận xét