Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Nguyễn Xuân Diện bất khuất đã có Trang Blog mớiNguyễn Xuân Diện bất khuất . Bất chấp chiến thuật đánh đặc công du kích ( bây giờ gọi là đánh khủng bố ) bí mật bất ngờ của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , anh đã có Trang Blog mới http://danoan2012.blogspot.ca/


Đăng nhận xét