Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

CÔNG HÀM PHẠM VĂN ĐỒNG


TẠI SAO GỌI CÔNG HÀM PHẠM VĂN ĐỒNG LÀ CÔNG HÀM CÓ NỘI DUNG BÁN NƯỚC ?

Trong công hàm 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng không có từ nào GHI NHẬN "Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ", NHƯNG có đoạn ghi rõ : " Chính phủ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa GHI NHẬN VÀ TÁN THÀNH TUYÊN BỐ NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1958, của chính phú nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc".

Trong "TUYÊN BỐ NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1958 của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa" mà Công hàm Phạm Văn Đồng GHI NHẬN VÀ TÁN THÀNH có nội dung ghi rõ "các quần đảo Tây Sa và Nam Sa ( tức Hoàng Sa và Trường Sa ) thuộc chủ quyền TQ".

Có nghĩa là : Công hàm Phạm Văn Đồng đã công nhận Hoàng Sa và trường Sa là của TQ theo tuyên bố cướp nước 4/9/1956 của TQ. Vì vậy Công hàm Phạm Văn Đồng còn GỌI LÀ CÔNG HÀM BÁN NƯỚC


 
 Ảnh chụp  phần (1) TUYÊN BỐ LÃNH HẢI 14/9/1958 của TQ
 
 Ảnh chụp phiên dịch nội dung phần (1) của TUYÊN BỐ LÃNH HẢI  14/9/1958 của TQ

Nội dung BÁN NƯỚC của công hàm Phạm Văn Đồng là gì?


(( Kính gửi đồng chí Chu Ân Lai,

Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa tại Bắc Kinh.

Thưa đồng chí Tổng lý

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:

  Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

  Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa trên mặt biển.

Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

PHẠM VĂN ĐỒNG

Thủ tướng Chính phủ

nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ))

   Công hàm này “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc."

Nội dung tuyên bố cướp nước 04/ 9/ 1958 của Trung quốc là gì ?

(( Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố:

(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, gồm Trung Quốc đất liền và các đảo dọc bờ, Ðài Loan và các đảo lân cận, quần đảo Penghu và tất cả các đảo khác trên biển cả thuộc Trung Quốc.

(2) Đường cơ sở của lãnh hải thuộc đất liền Trung Quốc và các đảo dọc bờ biển là các đường thẳng nối liền các điểm cơ sở trên bờ và các đảo ngoại biên dọc bờ biển [offshore outlying islands]; Vùng biển 12 hải lý tính ra từ các đường cơ sở là lãnh hải của Trung Quốc. Vùng biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong đường cơ sở, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongding, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

(3) Nếu không có sự cho phép của Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được đi vào hải phận Trung Quốc và vùng trời trên hải phận này.

(4) Những nguyên tắc trong đoạn (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa [Hoàng Sa], quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa [Trường Sa], và tất cả các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Ðài Loan và Penghu hiện còn bị chiếm đóng bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ðài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, các nước ngoài không được xen vào.))( http://www.state.gov/documents/organization/58832.pdf )KẾT LUẬN trong công hàm 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng không có từ nào GHI NHẬN "Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ", NHƯNG có đoạn ghi rõ : " Chính phủ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa GHI NHẬN VÀ TÁN THÀNH TUYÊN BỐ NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1958, của chính phú nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc".

Trong "TUYÊN BỐ NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1958 của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa" mà Công hàm Phạm Văn Đồng GHI NHẬN VÀ TÁN THÀNH có nội dung ghi rõ "các quần đảo Tây Sa và Nam Sa ( tức Hoàng Sa và Trường Sa ) thuộc chủ quyền TQ".

Có nghĩa là : Công hàm Phạm Văn Đồng đã công nhận Hoàng Sa và trường Sa là của TQ theo tuyên bố cướp nước 4/9/1956 của TQ. Vì vậy Công hàm Phạm Văn Đồng còn GỌI LÀ CÔNG HÀM BÁN NƯỚC

. Bà Bảy Vân vợ cố Tổng bí thư ĐCSVN Lê Duẩn xác nhận  CÔNG HÀM NÀY.


 HÌNH ÁNH CÔNG HÀM 1958 của PHẠM VĂN ĐỒNG

Ảnh chụp Công hàm Phạm Văn Đồng

Xem : 
ĐCSVN đã bán đứng Hoàng Sa như thế nào?
 Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông choTrung quốc ?


Đăng nhận xét