Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Gặt lúa ở Văn Giang – trên phần đất giữ lại được sau vụ bị cưỡng chế


Mùa Xuân
clip_image002Gặt lúa ở Văn Giang
Trung tuần tháng 6-2012, bà con 3 xã Văn Giang đã cấy được 1 mẫu ruộng trên phần đất giữ lại được sau vụ bị cưỡng chế ngày 24-4-2012.
Hôm nay 21-10-2012, từ 8 giờ sáng, hàng trăm bà con 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao vui mừng đi gặt lúa chin sau 3 tháng trời luôn phải lo lắng, cắt cử người canh lúa chống lại việc phá hoại thành quả lao động từ những kẻ gian ác hòng cướp đất, bịt miệng dư luận.
clip_image004
clip_image006
clip_image008
clip_image010
clip_image012
clip_image014
Hôm nay bà con cũng vui sướng khi có công dân chống tham nhũng Lê Hiền Đức về chơi. Sản lượng đạt được sau gặt trên 1 tấn thóc. Dự kiến sẽ chia cho các gia đình có người già bị mất đất và các hộ gặp khó khăn sau khi bị cướp đất và mất mát nhiều tài sản cây trồng trên đất bị cướp.
clip_image016
clip_image018
clip_image020
clip_image022
Cũng trong ngày hôm nay sau khi thu hoạch lúa bà con đã gieo luôn ngô (vụ đông).
Sau khi gặt thì gieo ngô
clip_image024
clip_image026
clip_image028
M.X.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn BVN.

 Xem : 

GS Nguyễn Minh Thuyết : nói là hết sức là thất vọng sau Hội nghị TW6

Đăng nhận xét