Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Hội Nghị TƯ6 và Cẩm nang của Bác !

    " KHÔNG SỢ THIẾU, CHỈ SỢ MẤY CHÚ CHIA NHAU KHÔNG ĐỀU !" ( Hồ Chí Minh)


Xem :

Nguyễn Phú Trọng đã hài lòng chưa ?

Có thể Hội Nghị TƯ6 làm theo lời Bác !

 

Đăng nhận xét