Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Nguyễn Phú Trọng thừa nhận thất bại vai trò Đảng lu mờ !

Một số phản ứng sau hội nghị 6 của đảng Cộng sản Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bây giờ đang ở nhiệm kỳ 2 và sẽ ở tuổi nghỉ hưu vào lúc đại hội Đảng kế tiếp được triệu tập.


Đăng nhận xét