Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Quan Làm Báo _ Copy các bài viết của Quanlambao

 Thực thi công văn 7169 của Thủ tướng. Ngày 9/10/2012 Bộ Tin tặc và những hành động hạ cấp ăn cắp trang Blog QuanLamBao.

Trong lúc chờ Quan Làm Báo khôi phục. Đồng Bào và Quí Bạn có thể xem các bài viết quan trọng của QLB được copy tại  DƯỚI ĐÂY :
 Kẻ lừa thầy phản bạn phản dân hại nước !
     
 KỂ TỘI BỐ GIÀ KIÊN
Đăng nhận xét