Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

THÔNG TIN VỈA HÈ: HỘI NGHỊ TW 6 KÉO DÀI ...


Quanlambao - Thông tin vỉa hè Cu đen nghe được có nhiều khả năng Hội Nghị Trung Ương sẽ bị kéo dài đến 19/10/2012!!!!!!

Không biết chuyện gì mà lắm thế!!!!!

Cu đen 
Nguồn QLB.
 
Xem : Hội Nghị T/Ư6 và Cẩm nang của Bác !
Đăng nhận xét