Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Biểu tình và khiếu kiện tập thể tại Hà Nội chống tịch thu đất đai
Đất đai, nguyên nhân gây nhiều vụ khiếu kiện tại Việt Nam (REUTERS)
Thụy My RFI

Tại Hà Nội, từ mấy ngày nay nhiều thương binh từ Hà Tĩnh đã biểu tình trước trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng, phản đối việc chính quyền trưng thu đất. Bên cạnh đó hôm nay 06/11/2012 còn có cuộc biểu tình của nông dân Văn Giang trước trụ sở Mặt trận Tổ quốc, và nhiều người dân từ các tỉnh khiếu kiện đất đai cũng tập trung về Hà Nội kêu đòi công lý.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến
 
06/11/2012
 
 
Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại viễn liên, ông Nguyễn Ngọc Tiến, thương binh làm việc cho xí nghiệp 27/7 tỉnh Hà Tĩnh cho biết lý do phải đi biểu tình.

Nguồn RFI .
Xem : Bộ Mặt thật của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ cưỡng chiếm đất Văn Giang 
Đăng nhận xét