Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Bố Phương Uyên nói là "ba mẹ rất khâm phục con "


 Theo tin từ BBC . Khi trả lời phóng vấn BBC bố của Phương Uyên nói rằng : " Ba mẹ rất khâm phục con "

 Xem:
Đăng nhận xét