Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Tổn thất nhân mạng trong Chiến tranh Việt Nam

     MrLecongnhan .
 Hồ Chí Minh nói rằng các cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh thất bại vì đã  không biết dựa vào CS Nga và Tàu như HCM. Thực ra thì HCM đã dẫn  Dân Tộc ta đi hết cuộc chiến này đễn cuộc chiến khác .  Tại sao tôi lại nói như vây?
Bởi một thực tế là sau đại chiến Thế giới lần thứ 2, kỷ nguyên đế quốc đã cáo chung để nhường chỗ cho kỷ nguyên liên hiệp, khuynh hướng "giải thực" đã mang tính toàn cầu. Các nước Đế quốc trao trả độc lập cho các nước bị trị để hình thành các khối liên hiệp kinh tế, chính trị, văn hóa. Tại châu Á nhiều nước thuộc địa, do không có Cộng sản nhúng tay vào, nên đã không tốn xương máu mà vẫn được trao trả độc lập từ 1 đến 4 năm sau Đại chiến Thế giới lần thứ 2 như : Indonesia độc lập năm 1945; Philippines độc lập vào năm1946; Syrie và Liban thuộc Pháp độc lập năm 1946; Ấn Độ thuộc Anh độc lập năm 1947; Miến Điện, Tích Lan thuộc Anh độc lập năm 1948... Malaysia độc lập năm 1957...(*) Trong khi đó, các nước  Đức ,Triều Tiên , Việt Nam và Trung Quốc do có mặt của Cộng Sản nên đều bị chia cắt thành 2 miền, hai phe . Riêng Việt Nam, Căm Pu Chia và Lào do HCM dẫn dắt theo CS , phát động chiến tranh Ý thức hệ, nên mãi mấy chục năm sau mới hòa bình thống nhất  và độc lập . Tổn thất nhân mạng trong Chiến tranh Việt Nam

Chiến tranh Việt Nam đã gây ra cái chết của từ 3 đến 5 triệu người Việt. Trong số các nước đồng minh của Việt Nam Cộng hòa, người Mỹ có số thương vong cao nhất với hơn 58.000 người chết và hơn 305.000 người bị thương (trong đó 153.000 bị thương nặng hoặc tàn phế). Vào khoảng từ 4.400 đến 5.000 binh sĩ Hàn Quốc bị chết; Úc có khoảng 500 chết và hơn 3.000 bị thương; New Zealand 38 chết và 187 bị thương; Thái Lan 351 chết và bị thương;
Đăng nhận xét