Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Thư giãn Chủ nhật – Những bức hình biết nói về Tổng thống Obama


1. Trong chuyến công du Miến Điện
clip_image002
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia / Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai

2. ... Và trong chuyến công du Thái Lan
clip_image004
Kẻ nhìn tận mặt người e cúi đầu
clip_image006
Tình trong như đã mặt ngoài còn e
clip_image009
Song song về chốn trướng mai tự tình
clip_image011
Hoa hương càng tỏ thức hồng / Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu
clip_image013
Bây giờ rõ mặt đôi ta / Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao
clip_image015
Chén hà sánh giọng quỳnh tương / Dải là hương lộn bình gương bóng lồng
clip_image017
Ngày vui ngắn chẳng tày gang
Bức ảnh thứ nhất do Ông Nhất Hùng (Câu lạc bộ Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn) và các bức ảnh sau do Bà Nguyên Bình, đều gửi trực tiếp cho BVN. BVN nhại Kiều viết lời đề từ.
Nguồn BVN.

Đăng nhận xét