Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Thác Bản Giốc còn hay mất ?


Thác Bản Giốc còn hay mất ? wmv - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Kkj71ok7kF0

Nguyễn An RFA phỏng vấn Sử gia Trương Nhân Tuấn

Đăng nhận xét