Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Cái nơi gọi là Trung Hoa (!)

Năm 1963 ,Chủ tịch TQ Lưu Thiếu Kỳ sang  Việt Nam , tại sân bay được Hồ Chí Minh đón tiếp nồng nhiệt. Trong lời đón tiếp , để bày tỏ lòng biết ơn các cố vấn TQ đã giúp đỡ VN Hồ Chí Minh nói : " Mối tình thắm thiết Việt Hoa ,vừa là đồng chí vừa là anh em ". 

Não trạng  HCM và Mao được bọn đàn em sau nầy Giang Trạch Dân và Lê khả Phiêu nâng lên thành : Láng giềng 16 chữ vàng (!) . Đến Nông Đức Mạnh cao hơn nữa là Bạn bè 4 Tốt(!) . tột đỉnh Hồ Cẩm Đào ban tặng Phú Trọng và Đảng CSVN " 4 tương " : (( Sơn thuỷ thì tương liên - Lý tưởng thì tương thông - Văn hoá thì tương đồng - Vận mệnh thì tương quan . )) .
 Nghe sao mà  bỉ ổi !

Kính mời Đồng bào xem Clip sau, để thấy cách cướp đất đàn áp dân của đàn anh TQ được Hà nội lặp lại 100% .

Hình thu nhỏ Cái nơi gọi là CHND Trung Hoa MrLecongnhan
Đăng nhận xét