Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Hàng hạ giá : Miễn phí cho sinh viên chuyên ngành Mac-Lênin và Tư tưởng HCM

Đại hạ giá cực khủng: Miễn học phí cho sinh viên chuyên ngành Mac-Lênin và Tư tưởng HCM

Bộ Giáo dục lấy tiền của học sinh nghèo nhằm bù lỗ cho việc miễn học phí chuyên ngành Mác Lê & Tư tưởng HCM?

CTV Danlambao - Bộ giáo dục vừa ban hành dự thảo về việc sửa đổi quy định miễn giảm học phí, trong đó sinh viên theo chuyên ngành Mác Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được miễn phí 100%.

Dự thảo này cũng hủy bỏ đối tượng được miễn học phí là những học sinh nghèo sống tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo, hoặc nhưng nơi có điều kiện kinh tế "đặc biệt khó khăn".

Nếu dự thảo này được thông qua, học sinh nghèo tại vùng biên giới, hải đảo, vùng cao... sẽ bắt buộc phải nộp tiền học phí nếu muốn đến trường.

Vì đã phá giá đến mức cho không đối với chuyên ngành Mác Lênin và Tư tưởng HCM, cho nên Bộ Giáo dục sẽ phải mất đi một khoản chi phí. Để bù lỗ, Bộ Giáo dục đã nghĩ ra "sáng kiến" là tận thu tiền học của trẻ em nghèo.
Sinh viên theo chuyên ngành Mác Lênin và Tư tưởng HCM khi ra trường cũng chỉ có thể làm cho các cơ quan, tổ chức của Đảng. Những kiến thức từ chuyên ngành này không giúp ích được gì cho xã hội, cho nhân dân...
Đối với đa số sinh viên, các môn học liên quan đến Tư tưởng HCM, Chủ nghĩa Mác Lê-nin bị xem là những môn nhàm chán và nhảm nhí nhất. Nhiều người thẳng thắn phát biểu đây là môn học mà "Trò không muốn học, thầy cô cũng không muốn dạy".


CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
 
Xem : 
Đăng nhận xét