Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

“Nền dân chủ XHCN là gấp triệu lần nền dân TS!?”

“Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gấp triệu lần nền dân chủ tư sản!?”
 Hình thu nhỏ Đỉnh cao chói lọi: Luật rừng Xanh .wmv MrLecongnhan

 

Đăng nhận xét