Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

THÔNG BÁO KHẨN !


Chúng tôi đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự cho hoạt động yêu nước này.
Chúng tôi kêu gọi đồng bào, nhân sĩ, trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh hưởng ứng và tham gia hoạt động được tổ chức sáng 9.12.2012 để phản đối những hành động gây hấn, khiêu khích trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2012
Thay mặt 42 người đã ký tên
vào Đề nghị gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27.7.2012                                                                                                                                                     
Huỳnh Tấn Mẫm Tương Lai
Hồ Ngọc Nhuận
Lê Công Giàu
Lê Hiếu Đằng
clip_image002
clip_image004
clip_image006
clip_image008
clip_image010
Nơi nhận :
- Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy [để thông báo và hỗ trợ]
- Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP [để thông báo và hỗ trợ]
- 42 vị công dân đã ký tên vào văn bản ngày 27.7.2012 [để biết và tham gia]
- Các trang mạng và báo chí Thành phố [để thông tin và vận động quần chúng tham gia]
 
Đăng nhận xét