Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Cái giá của chiến lược đào mồ chôn CNTB

 MrLecongnhan.
Chiến tranh VN, là Cuộc chiến Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN MỘT MẤT MỘT CÒN ,để "đào mồ chôn CNTB" (!) do Hồ Chí Minh phát động, không chỉ lấy đi mạng sống của 1 triệu 100 ngàn Bộ đội nói riêng, mà do tính chất đẫm máu đã làm chết oan gần 4 triệu đồng bào và thanh niên nam nữ hai miền Nam Bắc nói chung . Tại sao Nước Đức thống nhất không mất một giọt máu ? Điên rồ như cha con Kim Nhật Thành cũng không đem quân đánh Nam Hàn ?Trung Quốc không giải phóng Đài Loan? Chính quyền Mao biết kiên nhẫn chờ đợi ,để lấy lại Hồng Công ,Ma Cao , (mà Vua Mãn Thanh đã bán có thời hạn ) không mất 1 viên đạn? Có phải là HCM đã giúpTrung Quốc đã đánh Mỹ đến người VN cuối cùng không ?

Kính mời Đồng bào xem Clip sau đây (( Lê Duẩn nói : VN đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc , cho LX ))

Hình thu nhỏ VN GiúpTQ Đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng ? wmv MrLecongnhan

 
Đăng nhận xét