Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Năm cái thòng lọng treo trên đầu Nguyễn Tấn Dũng

Năm " thế lực " bao gồm : Đảng ,Nhà nước, Quốc hội , Nhân Dân và Truyền Thông cùng một lúc chĩa mùi dùi vào TT Nguyễn Tấn Dũng .
MrLecongnhan.

 Xem Video clip :

Hình thu nhỏ 5 thế lực công khai chống Nguyễn Tấn Dũng .wmv MrLecongnhan 
Đăng nhận xét