Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Người Phụ Nữ trong bức ảnh nổi tiếng này là ai ?

" Vì sao cuối cuộc đời của một người vào Đảng cộng sản từ khi 17 tuổi đã phải trả lại thẻ Đảng và bị công an đến nhà còng tay giam vào ngục tối? Bao nhiêu câu hỏi đó chính là chìa khoá để mở rộng cánh cửa công luận tìm ra ánh sáng của những oan kiên mà bà đã tranh đấu suốt 12 năm trong vô vọng." ( RFA) .

Kính mời Đồng bào xem clip sau đây : 

Hình thu nhỏ Người trong AFP photo nổi tiếng này là ai ? wmv MrLecongnhan
Đăng nhận xét