Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Bắc Việt nhờ TQ giải phóng Hoàng Sa, hay lấy HS để làm mồi cho giặc ? (!)

 "Nếu ngươi một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di " ( Lê Thánh Tông _ Đại việt sử ký toàn thư )
 Theo RFA " GS Hà Văn Thịnh: Hồi đó tôi học năm thứ nhất Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội. Nói thực là ông Hoàng Tùng khi đó, tôi không nhớ rõ thầy giới thiệu như thế nào, nhưng mà thầy giới thiệu là các em hôm nay – 180 sinh viên Khoa Sử - Đại Học Tổng Hợp Hà Nội nghe ông Hoàng Tùng - Ủy viên Trung Ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, hay là Ban tư tưởng Trung ương gì đó, chức vụ tôi không nhớ, nhưng mà ông Hoàng Tùng nói chuyện về lịch sử thì ông có nói chuyện Hoàng Sa.
Ông nói nguyên văn thế này: "Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này mình thống nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình."

Mời đồng bào xem các clip :Đăng nhận xét