Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

TINH THẦN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN ĐANG ĐI VÀO LÒNG GIỚI TRẺ!
Quanlambao Trong khi các báo Lề Đảng 'im re' không một chữ về cái ngày chúng ta bị quân xâm lược Tàu chiếm mất Hoàng Sa, ngoài trừ báo TNO, thậm chí ngày khai trương kỷ niệm tại Đà Nẵng cũng phải rời lại chậm một ngày theo chỉ đạo của Chính Phủ. Vậy mà tại Long An: Để Tưởng Niệm Trận Hải Chiến Hòang Sa, ngày 19-1-2013 vừa qua Tuổi Trẻ Yêu Nước Long An đã rải truyền đơn với hai câu thơ "Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng".

Hai câu thơ trên do bạn Nguyễn Phương Uyên một thành viên Tuổi Trẻ Yêu Nước sáng tác đã được rải tại Long An nơi chính bạn đang bị cầm tù cùng Đinh Nguyên Kha, song tinh thần của các bạn đã như một ánh lửa truyền cho Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam!


Nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam sẽ đứng bên các bạn bảo vệ Tổ Quốc, chống lại bè lũ tham nhũng, bán nước và xâm lược. Hòang Sa Trường Sa Mãi Mãi Là Của Việt Nam.


BBT

Nguồn QLB
Xemclip liên quan :Đăng nhận xét