Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Ai đã chỉ thị cho Công an và Dân phòng phá vòng hoa tưởng niêm Liệt sĩ chống Tàu ?


Đăng nhận xét