Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Có hàng triệu vụ khiếu kiện đất đai !

((Mỗi năm có hơn 120.000 vụ khiếu kiện, tố cáo về đất đai


Ảnh minh họa

Từ năm 2003 đến năm 2010 các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận và xử lý 1.219.625 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó có 851.176 vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.


Những con số trên được đưa ra trong báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 5/11.

Theo số liệu tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2003 đến năm 2010 các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận và xử lý 1.219.625 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai bình quân hàng năm chiếm 69,79%. Riêng từ năm 2008-2011, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 672.990 đơn thư ... ))   (Hết trích :  Theo Thanh Ngà CaFeF )


Xem clip liên quan : 

Đăng nhận xét