Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Nhặt rác nuôi bốn con học Đại học

Tại Nghệ An có một gia đình nghèo đã nêu một tấm gương xúc động và kính phục _ Hai vợ chồng làm nghề nhặt rác nuôi bốn người con học Đại học . Kính mời Đồng bào xem clips sau đây :
Đăng nhận xét