Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Đa đảng là một vườn có trăm hoa đua nở!

 MrLecongnhan.
Xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp để tránh cho Đảng CSVN  khỏi mang  danh "vừa đá bóng vừa thổi còi " . Dân chủ đa đảng như vườn có trăm hoa đua nở. Xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp để tạo điều kiện  cho Đảng trở thành một bông hoa trong vườn hoa của Dân Tộc VN . Lẽ nào Đảng lại tự ty đến nối không giám khoe sắc? hay Đảng chỉ là một bông đã rửa nhụy tàn hương ? Nên Nguyễn Phú Trọng mới sợ đa đảng ? Nhìn trăm hoa trong Vườn hoa Dân chủ như một cơn ác mộng ?

Xem clip sau đây :
Đăng nhận xét