Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Đả đảo Trung Quốc xâm lược! Đả đảo tay sai bán nước !

Giặc đã chiếm trọn Hoàng Sa , một phần Trường Sa , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, hàng ngàn cây số vuông vịnh Bắc bộ cũng đã rơi vào tay giặc .
Chính quyền CSVN hèn mạt khiếp nhược: một mặt xóa khỏi lịch sử cuộc chiến giữ nước vĩ đại chống TQ xâm lược 1979; thỏa thuận cho giặc chiếm đóng vĩnh viễn những vùng chúng đã chiếm ; mặt khác thẳng tay đàn áp lòng yêu nước của Nhân Dân .

Xem clip sau đây :
Đăng nhận xét