Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Công an nhân dân hay là kiêu binh ĐCSVN ?

 Viên công an nói như quan tòa :" chúng tôi đủ tư liệu để quy kết ông vào hai tội theo Điều 87 và 88 của Bộ luật Hình sự nước CHXHCNVN. Thứ nhứt là gây chia rẽ trong cộng đồng dân tộc, thứ hai là tuyên truyền chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Việc xử lý nặng hay nhẹ là tùy theo nhận thức của ông. Bây giờ nếu ông dừng lại, hoặc là nếu ông không dừng lại mà ông cứ lún sâu thì chúng tôi có biện pháp xử lý nặng hơn. Tôi mong muốn không gặp lại ông nữa, hay là gặp lại trong nơi tốt đẹp hơn chứ đừng phải là nơi nghiêm khắc hơn, (có nghĩa là nhà tù đó). Bây giờ ông có xin giảm nhẹ hay khoan hồng gì không?

  Huynh trưởng Lê Công Cầu khẳng khái đáp : chỉ có cơ quan pháp luật mới kết tội tôi được. Tôi có tội gì đâu mà tôi phải xin Đảng Cộng sản là khoan hồng hay giảm khinh? Cho nên tôi không xin một sự giảm khinh hay khoan hồng nào của Nhà nước Cộng sản cả. Tôi làm tôi chịu."( Công an thẩm vấn Huynh trưởng Lê Công Cầu RFA)
 Xem clip sau đây :
Hình thu nhỏ Công an nhân dân hay là kiêu binh ĐCSVN ? MrLecongnhan 
"Theo tôi, Đảng Cộng sản nên rút lui trong danh dự, mà tôi nói, nói cho đẹp, là Đảng Cộng sản nên tuyên bố đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nên giao
Đăng nhận xét