Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Khắc Lịch
Nhà máy bô-xít Tân Rai đã hoạt động từ cuối năm 2012 và cho ra những mẻ Alumin đầu tiên. Việc khai thác và xử lý quặng bô-xít đồng nghĩa với việc thải bùn đỏ ra môi trường hồ chứa.
clip_image001
Những nương chè, cà phê xanh tốt nay nhường chỗ cho khai thác bô-xít. Với giá bán hiện nay là 340 USD/tấn, 6 tấn bô-xít mới bằng 1 tấn cà phê.

clip_image002
Nước trong hồ chứa bùn đỏ
clip_image003
Bùn đỏ lắng đọng trong hồ chứa
clip_image004
Một góc công trường khai thác bô-xít Tân Rai

clip_image005
clip_image006
clip_image007
Một góc nhà máy Tân Rai
clip_image008
Chất thải từ nhà máy bô-xít Tân Rai ra hồ chứa

clip_image009
Toàn cảnh một hồ chứa bùn đỏ
clip_image010
Ống dẫn chất thải bùn đỏ từ việc rửa quặng bô-xít tại công trường khai thác ra hồ chứa
clip_image012
clip_image014
Đường dẫn chất chất thải bùn đỏ
K.L.
Nguồn: kienthuc.net.vn

Xem clip liên quan : 

 
Đăng nhận xét