Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Huỳnh Công Thuận nói về Lời tuyên bố của các công dân tự do

Việt Nam : Lời tuyên bố của các công dân tự do

Thanh Phương RFI

Sau vụ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị sa thải ngày 26/02/2013 vì chỉ trích tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng trên vấn đề góp ý sửa đổi Hiến pháp, một số người, đa số là các blogger, Facebooker ở Việt Nam, đã khởi xướng Lời tuyên bố công dân tự do, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội.

Blogger Huỳnh Công Thuận

02/03/2013


Nghe (08:00)


Lời tuyên bố này, cho tới nay, đã nhận được chữ ký của 1.200 người. RFI phỏng vấn một trong những người khởi xướng Lời tuyên bố của các công dân tự do, blogger Huỳnh Công Thuận từ Sài Gòn.
Ngun  RFI
 

Đăng nhận xét