Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Nguyễn Phú Trọng không lú mà là gian ác

Nguyễn Phú Trọng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để cho giặc TQ chiếm ải Nam quan, 1/2 thác Bản Giốc, Núi lão Sơn, Toàn bộ Hoàng Sa , 1 phần Trường Sa và hàng ngàn cây số vuông Vịnh Bắc Bộ cũng đã mất vào tay giặc TQ. Tham nhũng, thối nát mục ruỗng từ trên xuống. Hàng triệu dân oan khắp nước bị quan tham cướp nhà, cướp đất kêu oan hàng chục năm trời, nằm đầy vườn hoa Mai Xuân Thưởng . Chỉ có kẻ tham quyền cố vị,ăn bám hoặc mù quáng mới không hiểu tại sao dân lại "khiếu kiện tập thể " !


Xem clip sau đây :
Hình thu nhỏ:Nguyễn Phú Trọng không lú mà là gian ác ! MrLecongnhan 
Đăng nhận xét