Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Phản ứng người Việt hải ngoại về việc 'dự thảo sửa đổi' Hiến pháp 1992

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Đăng nhận xét