Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Sự thật về việc Nguyễn Đình Lộc tham gia " Kiến nghị 72 "

Trên trang web  NGUYỄN TẤN DŨNG ( thủ tướng ) Viết :"Trong chương trình Thời Sự 19h của VTV1 Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp một lần nữa khẳng định không ký vào Kiến Nghị Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, do các “nhân sĩ trí thức” khởi xướng ."
    Blog Bùi Văn Bồng có bài : " Nguyễn Đình Lộc TRỞ CỜ DO HÈN NHẤT VÀ THỰC DỤNG !?"
    Trong khi Tễu Blog nói " ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC MỘT LẦN NỮA KHẲNG ĐỊNH CHỮ KÝ TẠI "KIẾN NGHỊ 72"

Vậy đâu là sự thật ?

 Hãy xem clip sau đây:


Hình thu nhỏ
Nguyễn Đình Lộc nói về kiến nghị 72 _ Kiến nghị "tự ý" (!)

Đăng nhận xét