Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Thà làm tro tàn hơn là cát bụi.

MrLecongnhan .
" Tôi muốn được quyết định vận mệnh dân tộc, quốc gia mình bằng lá phiếu và sẽ đấu tranh chống lại sự độc quyền, độc tài của mọi đảng phái đối với việc lãnh đạo quốc gia Việt Nam. Chúng tôi là thế hệ mới, dám dấn thân và hy sinh, thà làm tro tàn hơn là cát bụi." ( Anh Tuấn)

Mời đồng bào nghe toàn văn lời tâm sự của anh ,trong clip sau đây :

Hình thu nhỏ TÂM SỰ CỦA MỘT CÔNG DÂN TỰ DO ! MrLecongnhan
Đăng nhận xét