Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Thưa cô em cũng muốn tin nhưng không thể !

"Chiến tranh với Mỹ là có thật, nhưng nếu nói đó là chống xâm lược để cứu nước, thì không phải. Thưa cô! em nghĩ như vậy..." ( Hoàng Thanh Trúc - phóng tác từ nội tâm Lê Vũ Cát Đằng một sinh viên năm 2 Khoa học Xã hội Nhân văn Sài Gòn )


 Kính mời Đồng bào xem bộ phim sau đây :
Đăng nhận xét