Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Trung Quốc bắn cháy tàu Việt Nam tại Hoàng Sa.


VN có đủ Không quân, hải quân, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Công an, Hải quan... Những lực lượng này đã ở đâu khi Trung Quốc đánh chiểm biển đảo bắn giết ngơ dân Việt Nam trên vùng biển chủ quyền ?
 Xem clip sau đây :

Đăng nhận xét