Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Bác hồ xoắn xuýt bên bác Mao hơn anh em ruột thịt !


Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh ?
Ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đông ?

Ai yêu Mao xù xì bằng bác HCM ?
Ai yêu bác HCM hơn bác Mao xù xì ?
 Xem clip sau đây :


Đăng nhận xét