Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

CA trấn áp những người đòi công lý cho Đoàn Văn Vươn ngoài phiên tòa

"Ngoài phiên Tòa xử Đoàn Văn Vươn, bắt người ủng hộ Đoàn Văn Vươn.
Bùi Thị Minh Hằng và Nguyễn Chí Đức đến xem ở ngoài Tòa đã bị bắt đi. Viên Công an trắng trợn tuyên bố: Tất cả những ai hô phản đối sẽ bị bắt hết. Khi bắt Nguyễn Chí Đức công an đã đánh anh rất tàn bạo."
( Pham Vu Nguyen )


Xem clip :
Đăng nhận xét