Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Lối thoát cho ĐCSVN

" GS Jonathan London; Lãnh đạo Việt Nam hiện nay sợ theo Mỹ thì mất chế độ, theo Trung Quốc thì mất nước, nhưng theo tôi, có thể có phương án thứ ba, đó là phải cải cách. Chính vì thế chúng tôi có nói là lãnh đạo Việt Nam nên chấp nhận một số nội dung của nhóm 72 ( trí thức nhân sĩ), mà vừa qua đã đề nghị một số thay đổi về Hiến pháp."( RFI )


Kính mời Đồng Bào và Quý bạn  xem clip sau đây :

Đăng nhận xét