Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Nguồn gốc bức tượng Hồ Chí Minh tại Pháp .


  Bức tượng này do Nông Đ Mạnh đem từ Việt Nam sang để biếu Thành phố Cộng Sản anh em.

Trên tượng đài ghi "Héros de la libération nationale, et éminent homme de culture du Viêt-Nam (résolution de l’UNESCO 1987)
Dịch : Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của VN ( Nghị quyết UNESCO 1987).


Mặc dù Nghị quyết tổ chức sinh nhật 100 cho Hồ Chí Minh của UNESCO năm 1987 và đã bị chính UNESCO vô hiệu hóa năm 1990 . Nhưng ĐCSVN vẫn sáng tạo ra 2 danh xưng " anh hùng dân tộc" và "nhà văn hóa lỗi lạc" . Như vậy, cả 2 danh xưng anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lỗi lạc đều của VN, không phải của thế giới. Cụm từ “ thế giới” do ĐCSVN suy diễn ra từ cấp độ liên hiệp quốc của UNESCO.


Theo   Người Việt tại Pháp vận động phá bỏ tượng HCM  Ngày 19-05-2005, Dân Biểu Cộng Sản Pháp Jean-Pierre Brard, Thị Trưởng Montreuil, đã tiếp đón Nông Đức Mạnh (NDM) để khánh thành bức tượng bán thân HCM tại công viên Montreau (của Montreuil). 
Bức tượng HCM này  bị cộng động người Việt tại Pháp tẩy chay đòi đục bỏ .


 MrLecongnhan Sưu tầm và biên tập .
Xem clip liên quan :


Đăng nhận xét