Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Phim "Những người cùng khổ và Đoàn Văn Vươn"

" Phải có những người như anh Vươn thì xã hội mới có sự thay đổi để bảo đảm cho cuộc sống cho bản thân mình cũng như xã hội. "
( Ông Nguyễn Văn Quang nói với RFA )

Những người Nông dân đã sát cánh với nhau trước bạo quyền như thế nào ?
Xem Phim  :

Hình thu nhỏNhững người cùng khổ trước Đoàn Văn Vươn ViDeohay100
Đăng nhận xét