Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

QuanLamBao Hậu quả của 'Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN'!

QLB - Có Quốc gia đi theo nền kinh tế thị trường nào mà Chính Phủ phải quy định mức lương tối thiểu? Vậy mà đất nước vẫn phát triển, đời sống người dân vẫn mỗi ngày được nâng lên. "Cuộc ruợt đuổi 20 năm" mà ngay báo Lề Đảng đã đặt tên quả không sai!

Thời chiến tranh, phải bao cấp, nền kinh tế tự cung, tự cấp là điều có thể hiểu được. Thời hội nhập, tại sao vẫn tiếp tục 'cuộc rượt đuổi' và người lao động vẫn đói nghèo??? Đơn giản bởi nền kinh tế thị trường nhưng lại được "định hướng XHCN" với vai trò chủ đạo của 'những quả đấm thép'!

Kết quả 'Quả đấm thép' thì tan chảy, chỉ 02 tập đoàn Vinalines và Vinashin đã 'hô biến' gần 10 tỷ USD tiền thuế của nhân dân và Hậu quả của 'cuộc rượt đuổi 20 năm' đã đưa ra những chính sách lạc hậu gây hậu quả " Cao gấp 3 lần lương tối thiểu vẫn khó sống" trong khi Quan chức giàu có bất minh, ăn nhậu phè phỡn, con cái ra nước ngoài không phải để học hành mà ném tiền qua cửa sổ!

Trần Hoàng Quân.
Nguồn QLB.
Xem clip liên quan : 
Đăng nhận xét