Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

TIN CUNG ĐÌNH LỌT RA VỈA HÈ…

Hai Xe Ôm.

Hai Xe Ôm vừa được một nguồn tin dấu tên cho biết:
1/Cấp thượng đỉnh đã có những thay đổi về chính sách trong quan hệ Đông-Tây; Nếu tinh ý quan sát những động thái gần đây trên báo chí về vấn đề hiến pháp, về chủ quyền biển đảo;
2/ Hội nghị kiểm điểm BCT giữ nhiệm kỳ vẫn tiếp tục triển khai;
3/ Đã lấy phiếu tín nhiệm để giới thiệu nhân sự BCT nhiệm kỳ Đại hội XII tới; theo nguồn tin này thì đ/s 4S cao phiếu nhất; đ/c X. thấp nhất;

4/ Sắp tới sẽ bổ sung thêm 3 đ/c vào BCT để đủ 17 vị đó là: NBT, NXL và NTKN;
5/ Hai Xe Ôm có đề nghị kiểm chứng một nguồn tin do 1 blogger cung cấp: Có 02 vụ hối lộ lớn tại Tập đoàn dầu khí bị lập biên bản, một vụ 600.000 USD và 1 vụ 200.000 USD…Thông tin này đã bị dập đi: không khẳng định và cũng không phủ định và yêu cầu Hai Xe Ôm không bắt đối tác trả lời, kiểm chứng thông tin này…
Quý vị nhớ cho: đây là tin loan trong giới xe ôm; do đó độ tin cậy cần được kiểm chứng bằng các nguồn khác !
H.X.Ô.
Nguồn Phạm Viết Đào Blog .
 Xem clip liên quan :
Đăng nhận xét