Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

BẦU BỔ SUNG ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, ÔNG NGÔ XUÂN LỊCH BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN VÀO BỘ CHÍNH TRỊ

Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng . Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ"( Lê Hiền Đức ). ĐCSVN đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động và thối nát. Để cứu Nước cứu Nhà: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, xóa bó độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho nhân dân được bầu chọn những người có tài có đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo và xây dựng Đất Nước.( VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog)


BẦU BỔ SUNG ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, ÔNG NGÔ XUÂN LỊCH BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN VÀO BỘ CHÍNH TRỊ
Theo tin vỉa hè thì cuộc bầu bán bố sung Bộ chính trị và Ban Bí thư diễn ra khá phức tạp và gây cấn; Bộ Chính trị giới thiệu 3 người nhưng khi ra Ban chấp hành TW các đại biểu đã giới thiệu tới 70 ứng viên; Kết cục tới 19 h mới rút lại 10 ứng viên…

Kết quả bầu cử vừa kết thúc cách đây mấy phút.
Sau 2 lần bầu, 2 ủy viên cao phiếu được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị là ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Ngô Xuân Lịch và bà Nguyễn Thị Kim Ngân…
Với kết quả này sắp tới ông Nguyễn Thiện Nhân chắc sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch mặt trận còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân chắc sẽ đảm nhận chiếc ghế Trưởng Ban Nội chính; Ông Lê Thanh Hải chắc sẽ đảm nhận chiếc ghế Trưởng ban kinh tế...
Ông Trần Quốc Vượng được bầu bố sung vào Ban Bí thư…
Thông tin chính thức chắc sẽ được thông báo vào những ngày tới để kiểm chứng thêm!
Với kết quả này, bàn cờ chính trị sắp tới chắc sẽ có nhiều xoay chuyển và thay đổi…


Hai Xe Ôm.Xem clip liên quan :
Đăng nhận xét