Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Danlambao NGƯỜI ĂN MÀY TỰ DO


Trần Mạnh Hảo (Danlambao)

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". - Trích bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ.

Người ăn mày tự do 
Rất có thể là Đất Nước 
Có phải mẹ Âu Cơ lưng còng hình chữ S 
Chống gậy Trường Sơn 
Đeo bị rách Biển Đông 
Đi hành khất nhân quyền?

Mẹ đòi quyền được nói lên sự thật 
Quyền được yêu nước mình 
Quyền không phải yêu nước khác 
Quyền được biểu tình 
Quyền được đả đảo bọn cướp nước 
Và bán nước 

Trên xứ thiên đường “Trại súc vật” 
Những đám mây bị cùm 
Những dòng thác bị xiềng xích 
Người ngồi trong tù có thể tự do 
Người ở ngoài tù có thể bị nhốt 

Ăn mày nhân quyền sao bị bắt? 
Đêm đêm làm hành khất tự do 
Ai dã ngoại quyền con người bị đánh đập 
Máu đòi quyền sống có trời cho? 

Hỡi người mãi mãi đi ăn mày quyền được sống 
Rất có thể anh đã bị thủ tiêu 
(Ví dụ như Lê Trí Tuệ…) 
Có phải hồn anh theo gió 
Đêm đêm hồn hú cửa từng nhà 

Hồn ăn mày gió xin được thở 
Hồn ăn mày người xin được kêu 
Hồn ăn mày nước xin được uống 
Hồn ăn mày tự do 
Hồn đòi quyền sống lại? 

Không ai có thể trả cho hồn 
Quyền được làm một người sống 
Một người không bị bịt miệng 
Một người không bị bịt mắt 

Đêm đêm những cơn gió dại 
Vẫn bị ai bóp cổ ngoài đường… 


Sài Gòn ngày 10-5-2013 


Trần Mạnh Hảo
Nguồn Danlambao.
 
Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng . Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ"( Lê Hiền Đức ). ĐCSVN đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động và thối nát. Để cứu Nước cứu Nhà: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, xóa bó độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho nhân dân được bầu chọn những người có tài có đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo và xây dựng Đất Nước.( VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog)

Xem bài liên quan : 
 
 
Đăng nhận xét