Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Hội nghị Trung ương 7 bầu bổ sung Bộ Chính Trị.

"Cuộc bỏ phiếu tại Trung ương tối khuya vừa qua rất gay cấn với sự kiên trì tới phút chót của Tổng Bí thư, với sự thao túng rất lộ liễu của các nhóm lợi ích. Kết quả cho thấy nhóm lợi ích đã một lần nữa chiến thắng. Nguyễn Bá Thanh vẫn là anh Trung ủy nói chẳng ai nghe, đe chẳng ai sợ. Hội nghị Trung ương 7 báo trước Việt Nam đang bị các nhóm lợi ích dẫn dắt đi vào nhữngthác ghềnh vô cùng nguy hiểm trước sự bất lực của Đảng và của Tổng Bí thư." ( Cầu Nhật Tân )

Kính mời Đồng bào xem clip sau :
Đăng nhận xét